top of page

Callie og vannveggen

en vitenskapshistoriebok av Andrea Bozman

illustrert av Rune Markhus

Bestille Callie og vannveggen her
English version? Sign up here

Bozman_CallieOgVannveggen_2024_Picturebook_01_Cover_front.jpeg
Hoppekrepsen sover på havets bunn
Forskeren lurer: Hvor har den blitt av i grunn?
Bozman_CallieOgVannveggen_2024_Picturebook.jpg

En historie om en hoppekreps

Møt Callie. Hun er en Calanus finmarchicus hoppekreps på eventyr fra dyphavet.

Hvert år svømmer den marine hoppekrepsen Calanus finmarchicus opp fra 800 meters dyp til overflaten av vannet rundt Lofoten-Vesterålen. Snart skaper antallet hoppekreps på overflaten en superflokk så stor at den kan observeres fra rommet med satellitteknologi! Blandingen av to strømmer får hoppekrepsene til å bli låst fast på plass i uker i strekk og forhindrer dem fra å vandre ut til havet for reproduksjon. Hoppekrepsene gir første føde til mange marine arter, som torsk og sild, deres distribusjon er derfor avgjørende for kommersielt viktige fiskearter. Dette er vitenskapshistorien om marine hoppekreps utenfor kysten av Lofoten-Vesterålen. Ved å oversette fagfellevurderte marine vitenskapelige forskningsartikler til rim, bringer boken oppdatert marin vitenskap til barn. Hoppekreps er byggesteiner i marine økosystemer - nesten alt i havet kan knyttes til hoppekreps! Forskningsmiljøet i Norge har oppdaget mye om hoppekreps. Ved å følge tradisjonelle fortellerteknikker og fylt med engasjerende illustrasjoner og støttende fakta, fremmer boken havkunnskap, kritisk tenkning og samarbeid. Sakprosa for førskolebarn/småskoletrinnet.

Bozman_CallieOgVannveggen_2024_04_s26-27.png

Vitenskapen vi brukte

<<Callie og vannveggen>> ble inspirert av forskning fra Lofoten Research GroupUiT The Arctic University of Norway, ledet av professor Sünnje Basedow. Forskningen ble oversatt til en dikt med tilhørende vitenskapsfakta og illustrasjoner.

Er du interessert i peer-reviewed forskningsartikler? Følg lenkene nedenfor:

Callie blir levende på siden gjennom illustrasjonene til en prisbelønt barnebokillustratør, Rune Markhus. Andrea og Rune jobbet sammen fra dag én for å skape bilder som presenterer både vitenskap og humor, utdanning og moro.

Callie er en del av prosjektet Small Scientist: promoting ocean literacy in children (prosjekt 337631), finansiert av Forskningsrådet. Callie og vannveggen vil være tilgjengelig i alle Læringsverkstedet barnehager over hele Norge i 2024.

Bozman_CallieOgVannveggen_2024_02_s16-17.png

Bli med Callie og hennes venner Cornelia, Karl og Kai når de reiser fra fjordens dyp til overflaten for å finne veien til det åpne havet. Teamet støter på hindringer underveis - fra sultne torsker til en vegg av vann som holder dem fast på stedet. Vil hoppekrepsene unnslippe til det åpne havet?

Looking for information on the English version, Callie and the Wall of Water? Sign up below!

English Sign up
bottom of page